Оновлені завдання 21.04.2020

Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів в ідеальному газі.

Опрацювати §38. Виписати означення та формули

Роз’язування задач

Виконати тест «Застосування першого закону термодинаміки » classroom.google.com, код у дітей

 


Завдання і запитання можна надсилати на електрону адресу
svettato24@gmail.com