Вчителі математики ЗОШ№6 творчі, талановиті фахівці, які постійно вивчають сучасну літературу, проходять курси підвищення кваліфікації вчителів, проводять та відвідують уроки колег, семінари, конференції,  беруть участь у підготовці  учнів до ЗНО  у проведені  тестових робіт 

Прагнучи до вдосконалення та оптимізації навчального процесу, вчителі математики працюють  над проблемою  «Системний підхід математичної освіти до реалізації підвищення якості знань учнів».

Постійно удосконалюють свою професійну майстерність , підвищують фаховий рівень . ВЧИТЕЛІ  МАТЕМАТИКИ

П.І.Б. Предмет Стаж Освіта Категорія Курси Атестація
Донець Л.М.

 

Математика 34 ОДУ вища, старший вчитель 2013р. 2018р.
Єршова О.В.

 

 

Математика 18 ОДУ вища,  вчитель методист 2014р. 2016 р.
Мазур Т.М.

 

 

Математика 26 МГПУ вища, старший вчитель 2014 р. 2015р.
Шилінговська Л.В.

 

Математика

Інформатика

26 ПДУ вища,

вчитель методист

2015р. 2016р.
Лиховід К.С. Математика Економіка 16   ПНПУ вища 2009р. 2018р
Коршункова І.В. Інформатика математика 3 ПНПУ Спеціаліст із в/о 2015р.  

Керівництво методичним об’єднанням здійснює вчитель вищої категорії Мазур Т.М.  Методичне об’єднання вчителів мате­матики працює досить ефективно, своєчасно. Сплановано здійснюються виховна і позакласна робота з учня­ми, вивчення та впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.

Вчителі математики добре знають вимоги Нового Державного Стандарту освіти, мають відповідну науково-теоретичну підготовку, володіють сучасними формами і методами викла­дання, забезпечують засвоєння учнями основних теоретичних і практичних знань, передбачених програмою; дотримуються державної концепції національно-патріотичного виховання. Використання інноваційних технологій активізує розумову діяльність учнів, сприяє підвищенню їхнього ін­тересу до вивчення предмета.

Учителі математики добре знають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, дотримуються їх у роботі, забезпечені фаховою літературою, мають змогу ознайомитись із ППД, впро­ваджувати його в практику роботи, удосконалювати свою педагогічну майстерність шляхом самоосвіти.

Кожен з вчителів  вміло організовує   індивідуальну роботу з учнями.  Індивідуальні  заняття  відрізняються  глибокою  продуманістю , розраховані  на  учнів з різним  рівнем  математичної  підготовки. Навчальний матеріал пояснюють просто, доступно. Велику увагу приділяють  виробленню в учнів навиків  усного  рахунку, математичних обчислень , самостійнім  роботам. Особливу увагу на індивідуальних заняттях приділяють  формуванню  навичок розв’язування задач різними методами: за алгоритмом, планом , схемами , складанням  рівнянь, за малюнком.  Методи, які застосовують вчителі  відповідають меті, завданням  уроків змісту і характеру навчального матеріалу та готовності учнів до засвоєння матеріалу відповідної теми. Вони  спрямовані на розвиток в учнів

 • Комунікативної компетенції –
 • Компетенції усного спілкування;
 • Інформаційної компетенції
 • Компетенції саморозвитку та самоосвіти,
 • компетенції, що реалізуються у прагненні та здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності.

В школі впроваджено профільне навчання в старшій школі це 11-а клас математичного профілю, 11-б та 10-а клас – клас загального профілю які займаються по програмі академічного рівня.

     У школі функціонують три кабінети математики. Обладнання та оформлення ка­бінетів № 205, 303, 301  відповідає вимогам, затвердженим Міністерством освіти № 407 від 20.05.04 р.

У кабінетах є:

 • методична та навчальна додаткова література;
 • різнорівневий роздатковий дидактичний матеріал для всіх класів;
 • набір тестових завдань для тематичних перевірок та підготовки до ДПА
  випускників;
 • набір математичних таблиць, термінологічних матеріалів, рефератів.
 • в кабінети №301 та №205 є мультимедійні проектори, екрани та комп’ютер;
 • в кабінети №303 за Є телевізор в якості мультимедійного проектора та комп’ютер;
 • портрети видатних вчених — математиків
 • журнали інструктажів з ТБ
 • аптечки першої медичної допомоги
 • кабінети №301 та №303 обладнані жалюзі, для створення комфортних умов навчання