ВИМОГИ

до творчого конкурсу з музичної  підготовки

для вступників зі спеціальності

025  «Музичне мистецтво»

    2022 рік

 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

для вступників   зі спеціальності    025  «Музичне мистецтво».

     Творчий конкурс — це форма вступного випробування до вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  яка передбачає перевірку й оцінювання творчих та музичних здібностей  вступника необхідних для здобуття фахової передвищої освіти  за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво». Результат творчого конкурсу оцінюється за  200-бальною шкалою, визначеною Правилами прийому КЗ «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж»                                                                                                                     

 .

           Для вступу на спеціальність «Музичне мистецтво» вступники повинні мати природні здібності та навички:

 • здоровий голосовий апарат;
 • музичний слух, пам’ять (розвиток мелодичного та гармонічного слуху);

 • відчуття ритму;

 • чітку дикцію та виразну  артикуляцію;

 • володіти музично-виконавськими здібностями;

 • продемонструвати чистоту співочої інтонації та якість звучання голосу.

ТВОРЧИЙ КОНКУРС

ПРОВОДИТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО СКЛАДАЄТЬСЯ З ТРЬОХ ЧАСТИН:

 1. Виконання двох музичних творів: спів пісні або гра на музичному інструменті (за вибором вступника).  

Одну пісню абітурієнт виконує без супроводу (а capella), другу – з супроводом   або в мінусовому форматі. 

Під час виконання вступник має показати :

 • чистоту інтонації;
 • чіткість дикції;

 • якісні ознаки голосу (тембр, силу, діапазон);

 • вміння передати зміст творів та художній образ.

 • До репертуару можуть входити  народні пісні (лірико-побудові, обрядові, пов’язані з землеробським циклом), балади, пісні з шкільного репертуару, пісні композиторів-класиків або сучасних композиторів.

  Вступник самостійно обирає як музичний інструмент (баян, акордеон, фортепіано, гітара, бандура, духові інструменти), так і репертуар для виконання.

  2.Виразне декламування.

   Прочитати вірш або  прозу.

   Під час виконання абітурієнт має показати володіння:

  • технікою виразного читання;
 •  дикцією;

 • художньо -змістовною виразністю мовлення;

 •  

  1. Відповіді на питання.

          Складовою вступного іспиту є також співбесіда, метою якої є виявлення загальнокультурного рівня вступника, його знань у галузі музичного та пісенно-хорового мистецтва, загальної ерудиції.

  Вступник відповідає на декілька запропонованих питань з переліку.

  Перелік питань:

  1.Які ви знаєте  народні обрядові пісні на честь весни?

  1. Які ви знаєте зимові обрядові пісні?

  3.Як використовуються українські народні традиції у вашій місцевості?

  4.Яких композиторів-класиків ви знаєте?

  5.Хто автори Гімну України?

  6.З якими видами мистецтва пов’язана музика?

  1. В чому ви вбачаєте особливості вчителя музики?

  8.Яких зарубіжних  композиторів  ви можете назвати?

  9.Яких сучасних українських співаків ви знаєте?

  10.Чим відрізняється балет від опери?

  11.Як називається драматичний жанр, який поєднує музику і літературу?

  12.Які види мистецтв виникли завдяки поєднанню музики і слова, музики і руху?

  13.Які сучасні українські гурти відомі вам?

  14.Чи співали ви в караоке?

  15.Які ви знаєте українські народні танці?

  16.Назвіть струнні інструменти?

  17.Назвіть відомі вам українські народні інструменти?

  18.Як записуються музичні звуки?

  19.Назвіть духові музичні інструменти?

  1. Як називається колектив співаків, який разом виконує пісні?
  2. Чи відомо вам, як створюються відео кліпи?

  22.Хто є автором дитячої опери «Коза-Дереза»?

  23.Які види мистецтв вам відомі?

  1. Музичний стиль, що характеризується інтересом до внутрішнього світу людини та любовної лірики?

  25.Хто автор всесвітньо відомої щедрівки?

  26.Назвіть автора рок-опери «Ісус Христос супер зірка»?

  27.Який твір став першою українською рок-оперою?

  28.Яка група традиційно визначає День Незалежності стадіонними концертами?

  29Хто автор увертюри «Егмонт»?

  30.Композитор-основоположник норвезької  класичної музики, який не написав жодної опери?

   

   

  Критерії оцінювання творчого конкурсу вступників

    200 балів Вступник володіє відмінними музичними даними:

  музичним слухом, пам’яттю, відчуттям ритму.

  Відібрані для виконання вокальні та інструментальні твори різнохарактерні. При виконанні  екзаменаційної програми виразно та емоційно передає зміст творів, втілює художній образ. Володіє чистотою інтонування, чіткою дикцією, розвинутим діапазоном та приємним тембром голосу.

  Виявляє високий загально-культурний рівень та знання у галузі художньої культури, вступник має нагороди за участь у міжнародних, всеукраїнських або обласних фестивалях та конкурсах.

  195 балів Вступник володіє відмінними музичними даними:

  музичним слухом, пам’яттю, відчуттям ритму.

  Відібрані для виконання вокальні та інструментальні твори різнохарактерні. При виконанні  екзаменаційної програми виразно та емоційно передає зміст творів, втілює художній образ. Володіє чистотою інтонування, чіткою дикцією, розвинутим діапазоном та приємним тембром голосу.

  Виявляє високий загально-культурний рівень та знання у галузі художньої культури.

  190 балів Вступник володіє відмінними музичними даними:

  музичним слухом, пам’яттю, відчуттям ритму.

  Відібрані для виконання вокальні твори різнохарактерні і відповідають виду його голосу. При виконанні  екзаменаційної програми виразно та емоційно передає зміст творів, але недостатньо розкриває  художній образ. Володіє чистотою інтонування, чіткою дикцією, розвинутим діапазоном та приємним тембром голосу.

  Виявляє достатній  загально-культурний рівень та знання у галузі художньої культури.

  185 балів Вступник володіє відмінними музичними даними:

  музичним слухом, пам’яттю, відчуттям ритму.

  Відібрані для виконання музичні  твори різнохарактерні. При виконанні  екзаменаційної програми невиразно та неемоційно передає зміст творів.

   Володіє чистотою інтонування, чіткою дикцією, розвинутим діапазоном та приємним тембром голосу. Виявляє окремі знання з питань  загальної  художньої культури..

  180 балів Вступник володіє відмінними музичними даними:

  музичним слухом, пам’яттю, відчуттям ритму.

  Відібрані для виконання музичні  твори різнохарактерні. При виконанні  екзаменаційної програми невиразно читає вірш, неемоційно передає зміст твору.

   Володіє чистотою інтонування, чіткою дикцією, розвинутим діапазоном та приємним тембром голосу.

  Виявляє окремі знання з питань  загальної  художньої культури.

   

  175 балів Вступник має добрий музичний слух, пам’ять, відчуття ритму. Діапазон голосу досить розвинений. Вступник природно володіє чистою інтонацією, правильною вокальною вимовою тексту, чіткою дикцією та красивим співучим тембром. Виконує два  різнохарактерні вокальні твори, один з яких не  відповідає типу і виду  його голос; невиразно читає вірш, неемоційно передає художній зміст твору.

  На достатньому рівні  володіє сценічною культурою, але недостатньо емоційно виконує вокальні твори.

  170 балів Вступник має добрий музичний слух, пам’ять, відчуття ритму. Діапазон голосу досить розвинений,  природно володіє чистою інтонацією, правильною вокальною вимовою тексту, чіткою дикцією та красивим співучим тембром.

  Виконує два  різнохарактерні вокальні твори, один з яких не  відповідає типу і виду  його голосу; невиразно виконує вірш.  На достатньому рівні  володіє сценічною культурою, але недостатньо емоційно виконує вокальні твори. Виявляє достатній загальнокультурний рівень та знання у галузі художньої культури.

   

  165 балів Вступник має добрий музичний слух, пам’ять, відчуття ритму.

  Діапазон голосу досить розвинений але з різким міжрегістровим переходом. Вступник природно володіє стійкою інтонацією, правильною вокальною вимовою тексту, чіткою дикцією. Виконує два різнохарактерних твори, один з яких не відповідає типу і виду голосу. На достатньому рівні володіє сценічною культурою, але недостатньо емоційно виконує вокальні твори. Виявляє достатній загальнокультурний рівень та знання у галузі художньої культури.

  160 балів Вступник має добрий музичний слух, пам’ять, відчуття ритму.

  Діапазон голосу невеликий  та слабкий за силою звучання. Вступник природно володіє стійкою інтонацією, правильною вокальною вимовою тексту, але не  чіткою дикцією.

  Виконує два різнохарактерних твори, але не чітко вимовляє слова.

  Виявляє достатній загальнокультурний рівень та знання у галузі художньої культури.

   

  155 балів Від природи вступник володіє не досить розвиненим музичним слухом, короткою музичною пам’яттю, але добрим відчуттям ритму. Діапазон голосу малий (не більше октави) з різким міжрегістровим переходом.  Відібрані вокальні твори не відповідають типу і виду голосу, один з творів абітурієнт виконує невпевнено. Виявляє достатній загальнокультурний рівень та знання у галузі художньої культури.

   

  150 балів Від природи вступник володіє не досить розвиненим музичним слухом, короткою музичною пам’яттю, але добрим відчуттям ритму. Діапазон голосу малий (не більше октави) з різким міжрегістровим переходом.  Відібрані вокальні твори не відповідають типу і виду голосу, один з творів вступник виконує невпевнено, допускає текстові помилки. Виявляє достатній загальнокультурний рівень та знання у галузі художньої культури.

   

  145 балів Вступник володіє не досить розвиненим музичним слухом, короткою музичною пам’яттю, слабким відчуттям ритму; Діапазон голосу маленький (менше октави) з різким міжрегістровим переходом. Для вступного іспиту вступник підготував два однохарактерних вокальних твори, один  з яких  виконує не  впевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно,  вступник робить помилки в літературному тексті   а також є ритмічні помилки. Виявляє посередній загальнокультурний рівень та незнання  у галузі художньої культури.

   

  140 балів Вступник володіє  досить розвиненим музичним слухом але короткою музичною пам’яттю, слабким відчуттям ритму; Діапазон голосу маленький (менше октави) з різким міжрегістровим переходом. Для вступного іспиту вступник підготував два різнохарактерних вокальних твори, один  з яких  виконує не  впевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно,  вступник робить помилки в літературному тексті. Виявляє посередній загальнокультурний рівень та незнання  у галузі художньої культури.
  135 балів Вступник володіє досить розвиненим музичним слухом але  короткою музичною пам’яттю, слабким відчуттям ритму; діапазон голосу маленький (менше октави) з різким міжрегістровим переходом. Для вступного іспиту вступник підготував два однохарактерних вокальних твори, один  з яких  виконує не  впевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно,  вступник робить помилки в літературному тексті а також є ритмічні помилки. Виявляє посередній загальнокультурний рівень та незнання  у галузі художньої культури.
   

   

  130

  балів

  Вступник володіє досить розвиненим музичним слухом але  короткою музичною пам’яттю, слабким відчуттям ритму; діапазон голосу маленький (менше октави) з різким міжрегістровим переходом. Для вступного іспиту вступник підготував два однохарактерних вокальних твори, один  з яких  виконує не  впевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно,  вступник робить помилки в літературному тексті а також є ритмічні помилки. Виявляє посередній загальнокультурний рівень та незнання  у галузі художньої культури.
  125 балів Для вступного іспиту вступник підготував один вокальний твір, який вивчив недосить впевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно, абітурієнт робить помилки в літературному тексті, є ритмічні помилки.

  Абітурієнт володіє слабо розвиненим музичним слухом, має нерозвинену музичну пам’ять, немає відчуття ритму. Виявляє низький    загальнокультурний рівень та знання  у галузі художньої культури.

  120 балів Для вступного іспиту вступник підготував один вокальний твір, який виконує невпевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно,  вступник робить помилки в літературному тексті, є ритмічні помилки.

  Вступник володіє слабо розвиненим музичним слухом, має нерозвинену музичну пам’ять.

  Виявляє низький  загальнокультурний рівень та знання  у галузі художньої культури.

  115 балів Для вступного іспиту вступник підготував один вокальний твір, який виконує невпевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно, вступник робить помилки в літературному тексті, є ритмічні помилки.

  Вступник володіє слабо розвиненим музичним слухом, має нерозвинену музичну пам’ять.

  Виявляє низький загальнокультурний рівень та знання  у галузі художньої культури.

  110-100 Для вступного іспиту вступник підготував один вокальний твір, який виконує невпевнено. Мелодична лінія вокального твору проспівана інтонаційно невірно, вступник робить помилки в літературному тексті, є ритмічні помилки.

  Вступник володіє слабо розвиненим музичним слухом, має нерозвинену музичну пам’ять.