Батьківський комітет Чорноморської ЗОШ №6

Батьківський комітет нашої школи був створений з метою сприяння школі та сім’ї в здійсненні загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань в учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, в правовому, естетичному, фізичному вихованні учнів, охороні їхнього здоров’я.
Батьківська Рада школи обирається щорічною Батьківською конференцією. До її складу входять по 2-3 представники від кожної паралелі.
Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи. Батьківський комітет веде протоколи своїх засідань. Засідання Батьківської Ради проходить щомісяця. Члени Батьківської Ради беруть активну участь у життя школи і вирішенні всіх нагальних питань.Також вони беруть участь у розподілі коштів Фонду школи. У своїй роботі наш Батьківський комітет школи керується Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.
В цьому році Батьківську Раду очолює голова Корецький Олег Анатолійович