Шановні, учні! Учитель Бондаренко Лариса Володимирівна запрошує вас на освітню платформу  https://classroom.googlе.com

 КОД ВХОДУ  ВИ ОТРИМАЛИ  від класного керівника в ваших групах  VIBER.

Тут ви будете отримувати матеріал для ознайомлення, завдання та зможете задавати запитання. Також на цій платформі  завантажувати виконані завдання.

 Сподіваюся на плідну співпрацю.

Оновлені завдання 06.04.2020

1. Повторити параграфи 19-21.
2. Повторити параграфи 22-26.
3. Терміново здати всі письмові роботи (для тих, хто не здав) і надіслати електронною поштою вчителю на перевірку.
4. Виконати контрольну роботу за розділом ІІІ «Загальні суспільно-географічні закономірності світу» (параграфи 19-26) і надіслати вчителю на перевірку.
 
Опрацьований матеріал для перевірки учні можуть відправляти за електроною адресою: 5sept@ukr.net
 
                                        Контрольна робота
1 рівень — 3 бали
1. Укажіть країну, яка має другий тип відтворення населення:
    А  Японія;
    Б  Індонезія;
    В  Італія;
    Г  Білорусь.
2. Міжнародне кооперування передбачає:
    А  спільну скоординовану переважно довгострокову виробничо-економічну та на науково-технічну діяльність партнерів з різних країн, засновану на розподілі виробничих 
        програм;
    Б  виробництво товарів і послуг у країні, що перевершує її внутрішні потреби для подальшої реалізації на міжнародних ринках;
    В  процес зближення і поступового об’єднання національних економічних систем.
3. Основними операціями на міжнародному ринку товарів є:
    А  іноземні інвестиції;
    Б  страхування;
    В  експорт та імпорт.
4. Лідерами розвитку автомобілебудування є:
    А  Бразилія, Японія, Китай;
    Б  Росія, Україна, Німеччина;
    В  Китай, США, Японія;
    Г  США, ЄС, Канада.
5. Найбільшими фінансовими центрами світу є:
    А  Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур;
    Б  Київ, Токіо, Канберра;
    В  Цюріх, Токіо, Ліма;
    Г  Люксембург, Париж, Касабланка.
6. Геополітика — це:
    А  оцінка впливу геопростору на політичні цілі та інтереси держави;
    Б  один із напрямків політичної географії, що вивчає в єдності географічні, історичні, політичні та інші взаємодіючі фактори, що впливають на стратегічний потенціал 
        держави;
    В  комплекс заходів держави у межах її географічного простору щодо проблем функціонування держави як територіально-політичної системи.
 
2 рівень — 3 бали
7. Розрахуйте природний приріст (на 1000 осіб) у Китаї 2018 р. за даними: кількість населення — 1 401 295 763 осіб, народжених — 17 314 749 осіб, кількість померлих —
 9 744 774 особи. (Використати матеріал практичної роботи 7.)
 
8. Визначте відповідність.
    1  Технопарк                                                А  Територіальна частина національного господарства, що має певну спеціалізацію в межах країни.
    2  Вільна (особлива)                                   Б  Фірма чи компанія, що зареєстрована в країні, в якій не має доходів, тому позбавлена повністю або частково оподаткування.
        економічна зона                                          Власник чи керівництво не є резидентами країни реєстрації.
    3  ТНК                                                           В  Обмежений район країни з особливо сприятливими умовами для вільного підприємництва і зовнішньоекономічної діяльності;
    4  Офшор                                                     Г  Територіально відокремлений комплекс, заснований на базі провідного університету, що включає в себе наукові установи,  
                                                                              промислові підприємства, інформаційні, сервісні та виставкові комплекси, комфортні житлово-побутові умови з метою 
                                                                              комерціалізації науково-технічної діяльності.
                                                                          Д  Компанія, що здійснює основну свою діяльність за межами країни-реєстрації, переважно в кількох країнах, де має мережу 
                                                                              відділень, філій, виробництв тощо.
3 рівень — 3 бали
9.  Зазначте суть глобальних ланцюгів доданої вартості.
10.Чим відрізняються зовнішня і внутрішня політика?
 
4 рівень — 3 бали
11. Яку роль відіграють ТНК у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в України? Навести конкретні приклади.
 
 
             Дякую учням 11-х класів за відповідальне ставлення до навчання,  які в період карантину вчасно здають домашні роботи вчителю на перевірку.