20.03.20 р. — опрацювати § 25, скласти короткий конспект.

27.03.20 р. — опрацювати § 26, скласти короткий конспект; підготуватись до контрольної роботи за розділом «Загальні суспільно-географічні закономірності світу (параграфи 19-26).

Опрацьований матеріал для перевірки учні можуть відправляти за електроною адресою: 5sept@ukr.net

Тема 3  «Глобальна економіка»

Доброго дня, шановні вчителі та одинадцятикласники й одинадцятикласниці! 

Оскільки зараз в Україні оголошено карантин, то нам потрібно організувати дистанційне навчання. Протягом карантину усі матеріали до уроків ми розміщуватимемо на нашому сайті, за посиланням:  https://geographer.com.ua/content/dystanciyne-navchannya-uchniv

 

 Тема: Поняття «Глобальна економіка». Світовий ринок технологій, патентів і ліцензій, інформаційно-технологічних послуг. Система виробництва. Географічність міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва. Роль ТНК та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки. Глобальні ланцюги доданої вартості»

1. Повторити параграфи 22, 23.

2. Сформулювати визначення основних понять теми « глобальна економіка», патент, ліцензія, ІТ-технологія, ТНК, вільна економічна зона, міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація.

3. Знайдіть відповіді на запитання:

                                                           — Яка галузь в Україні лідирує за кількістю винаходів?

                                                           — Яка країна має найбільше патентів?

                                                           — Які країни є лідерами за експортом ліцензій?

                                                           — Яка країна є лідером у впровадженні ІТ-технологій?

                                                           — Знайдіть на сайт ТНК NESTLE і знайдіть ноу-хау у спеціалізації компанії?

                                                           — Спробуйте визначити галузь міжнародної спеціалізації таких країн: Бразилія, Намібія, Японія, Індія, Франція, Іспанія, Норвегія, Австралія, Канада.

                                                           —  Які чинники впливають на міжнародну спеціалізацію?

                                                            — Яку роль відіграє міжнародна кооперація у глобальному світі? Наведіть приклади кооперування у світі, зайшовши а сайт однієї з ТНК

4. За логотипом визначте ТНК, знайдіть країну, де розташована штаб-квартира та спеціалізацію. Які компанії мають свої «дочірні філії» в Україні? Яку продукцію цих ТНК купуєте Ви?

                                                               

5. Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YUj1emwFknM

6. У чому плюси і мінуси ТНК? Яка роль ТНК у глобалізації світу? Доведіть, що ТНК мають широку спеціалізацію.

7. Вільна економічна зона – це частина території держави, на якій встановлено вільний режим для іноземних інвестицій і пільгові економічні умови.

   «Вільна економічна зона – вікно для інвестицій». Поясніть дане твердження.


8. Офшорні зони – це невеликі держави чи території, що залучають іноземні капітали через надання податкових та інших пільг. Назвіть країни – офшори світу. Яка їх роль у глобальному світі?

9. Ланцюги доданої вартості:

Постачання сировини – дистриб’ютор (розповсюджувач) – виробник – дистриб’ютор – роздрібний торговець.

Глобальні ланцюги доданої вартості ТНК створюють для того, щоб зменшити власні витрати. Наприклад, залізну руду з Бразилії везуть на металургійні заводи Франції для виплавки сталі, з якої потім виготовлять прокат для автомобільної промисловості США.

Тобто, ланцюги доданої вартості – це сукупність дій з виробництва, доставки та збуту готової продукції, що розміщені в різних країнах світу, але керовані з єдиного центру.

Розгляньте малюнок ланцюга доданої вартості.


Тема.  Виробництво  первинного та вторинного секторів економіки. 

Учні 11-Б класу повторюють матеріал 23-24 параграфів (конспект учні 11-Б класу робили раніше; роблять ті, хто не опрацьовував параграфи і не конспектували матеріал).

Учні 11-А класу роблять повний конспект за наступним планом.

Конспекти повинні бути у робочих зошитах! 

 І. Первинний сектор економіки.

1. Сільське господарство (стор. 135.).

    а) рослинництво:

     — зернові культури (виписати країни — найбільші виробники пшениці, рису, кукурудзи);

     — технічні культури (виписати країни — найбільші виробники бавовнику, соїсоняшнику, цукрової тростини, цукрового буряку).

     б) тваринництво:

     — скотарство ( виписати країни — лідери за поголів’ям великої рогатої худоби);

     — свинарство ( виписати країни…).

2. Видобуток мінеральних ресурсів.

                      Аналізуючи текст параграфів 23-24, заповніть таблицю:

Вид мінеральних ресурсів

Країни-лідери за запасами

Головні країни-експортери

Вугілля

   

Нафта

   

Природний газ

   

Залізна руда

   

Мідна руда

   

Алюмінієва руда

   

           Випишіть три головні райони у світі виробництва чорних металів (стор.145).

ІІ. Вторинний сектор економіки.

1. Машинобудування:

а) автомобілебудування (виписати країни- лідери за виробництвом автомобілів);

б) літакобудування (виписати країни-лідери);

в) ракетобудування (виписати країни-лідери);

г) суднобудування (виписати країни-лідери);

д) залізничне машинобудування (виписати країни-лідери);

е) електрона промисловість (виписати країни-лідери).

2. Хімічна промисловість (виписати країни-лідери за розвитком фармацевтичної промисловості).

3. Легка промисловість:

а) текстильна промисловість (виписати країни-дідери за виробництвом  бавовняних тканин,

                                                                                                                         синтетичних тканин,

                                                                                                                         вовняних тканин,

                                                                                                                         шовкових тканин);

б) швейна промисловість (виписати країни-лідери за виробництвом масових видів одягу).

г) взуттєва промисловість (виписати країни-лідери у виробництві та експорті взуття).

Завдання на сторі. 151 (дослідження) учні можуть підготувати за бажанням у вигляді презентації або тексту і надіслати на пошту.

Дослідження. «Роль ТНК у розвитку машинобудування та хімічних виробництв в Україні».

Тема. Третинний сектор економіки. Формування інформаційного суспільства.

Опрацювати параграф 25 і письмово відповісти на запитання.

І. Транспорт.

1. Що утворює транспортно-логістичні системи? Які елементи вони містять?

2. Яке головне завдання транспортно-логістичних систем? Які питання розв’язує транспорта логістика?

3. Яке головне завдання вирішують контейнерні перевезення? Записати трансконтинентальні контейнерні «мости».

ІІ. Зв’язок.

4. Що входить у інформаціно-комукаційну мережу? Яка головна мета створення таких мереж?

5. Запишіть країни-лідери за кількістю користувачів мережі Интернет (стор. 153, табл. 1).

ІІІ. Фінансові операції.

6. Що таке інвестиції? 

7. На які країни припадає переважна частка інвестиційних потоків?

8. Виписати основні види страхування.

9. Виписати лідерів на світовому ринку інвестицій і фінансів.

ІV. Туризм.

10. На які види поділяють туризм залежно від головної мети?

11. На які види поліляють туризм залежно від географічної ознаки?

12. Записати країни-лідери за міжнародним туризмом.

13. Записати найбільші світові туристичні потоки (табл 2 на стор. 155).

14. Які чинники впливають на швидкий розвиток туризму?

За бажання підготувати презентації або повідомлення (надіслати поштою) про один з видів міжнародного туризму. Можна підготувати творчу роботу про одну з туристичних країн світу або про туристичний об’єкт.

Тема. Політична географія та геополітика.

Географічні складники політичної географії: географічний простір, території, географічні місця. 

Політичні складники: політичні інституції, політичні відносини, «сила». 

Територіально-політичні системи національного і наддержавного рівнів.   

Геополітика, її складові.  Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили».  Різновиди «сили». Взаємозв’язок між національними та геополітичними інтересами держави.

1. Опрацюйте параграф 26.

Пригадайте сутність понять «країна», «держава», «територія». Доведіть: тотожні чи ні між собою країна, держава, територія? Яке поняття є ширшим?

2. Політичні інституції та політичні відносини. Перегляньте відео.

https://www.youtube.com/watch?v=NS9VrAX0VGs форма держави

https://www.youtube.com/watch?v=Bd25iYJoDkM сучасні монархії Європи

https://www.youtube.com/watch?v=cPeDEAsOJsM  чому зникли монархії

https://www.youtube.com/watch?v=OeuCOdUXfUo абсолютні монархії

https://www.youtube.com/watch?v=Dzs0WzJijw0 нідерландська монархія

Які політичні інституції характерні для країн світу? Які між ними встановлені зв’язки? Поясніть , структуру політичних інституцій в Україні.

 

3. Розгляньте схему «Територіально-політичні системи»(додається)

Наведіть приклади типів ТПС національного та наддержавного рівнів.

https://www.youtube.com/watch?v=OsIv5qeSlYY ЄС

https://www.youtube.com/watch?v=-Zz9jHoL2c8 НАТО

Розгляньте та проаналізуйте карту «Міжнародні організації» в атласах видавництва «Картографія».

Знайдіть в додаткових джерелах інформації основні завдання, які вирішують дані організації. 

Які країни є найбільш впливовими у світі? 

Які організації мають вплив на політичну, економічну, культурну сторону нашої країни?

 

4. Розкрийте сутність поняття «Геополітика». 

Розгляньте схему «Складові геополітики» на стор. 159. 

Поясніть роль великих держав у зовнішній політиці? Яка із держав, на вашу думку, може мати верховенство над іншими державами?

У чому сутність «внутрішньої політики»? Чому вона є важливою у Європі?

 

5. Розгляньте геополітичну карту світу в атласах.

— Знайдіть на карті основні закордонні бази військово-морських сил великих держав. Поясніть особливості їх географічного положення.

— Знайдіть країни, які володіють ядерною зброєю.

— Проаналізуйте розташування районів збройних конфліктів у світі та основні причини їх виникнення.

https://www.youtube.com/watch?v=OX-_sjJ7w5E

6. Розгляньте схему «Геополітика сили». 

Перегляньте відео і вкажіть, які види  «сили »застосовані для вирішення даних питань.

https://www.youtube.com/watch?v=ZLGx9YMN6Rc

https://www.youtube.com/watch?v=9wphG0XMdrM

https://www.youtube.com/watch?v=HPI2U5ooHK4

https://www.youtube.com/watch?v=5qG2lo6frio

7. Зробити завдання письмово в робочих зошитах.

Рубрика «Працюємо самостійно» на стор 162 у підручниках.

Повторюйте розділ ІІІ «Загальні суспільно-географічні закономірності світу». Готуйтесь до тематичного оцінювання!

Терміново принести практичну роботу 7! Не всі ще здали! Можна віддати  охоронцю на вході.