11-А

Проєктна робота:

  • Створіть власний сайт на мові гіпертекстової розмітки текстів , з використанням фреймів, гіперпосилань , малюнків , форматування тесту. Найменша кількість сторінок 7.

Питання надсилати на адресу: sh6informatika@gmail.com