Будова рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Опрацювати § 33, виписати формули, переписати задачу № 1 стор. 200
Тверді тіла (кристалічні та аморфні). Монокристали, полікристали. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали та їх властивості. Опрацювати § 34, виписати формули, зробити презентацію чи повідомлення
Види деформації твердих тіл. Механічна напруга твердих тіл. Закон Гука, модуль Юнга. Механічні властивості твердих тіл, їх теплове розширення. Опрацювати § 35, виписати формули, означення, переписати задачу № 1

стор. 210

Розв’язування задач Виконати тестові завдання № 1-6,

стор. 215

Завдання і запитання можна надсилати на електрону адресу svettato24@gmail.com